תו תקן

תו התקן ISO 9001 הוענק לחברת מלאון 92 על עמידתה בקריטריונים גבוהים, של ניהול מערכת איכות מתועדת, על פעילותה לזיהוי ליקויים ותיקונם, ועל חתירתה להשגת שיפור מתמיד באיכות ביצועי החברה, בתהליכי העבודה ובמנגנוני הבקרה.

נושא האיכות והעמידה בדרישות תקן ISO 9001, הינם מאבני היסוד של חברת מלאון 92, ומיושמים הלכה למעשה בכל אחד מסניפי החברה.

הבדיקה נערכת בסניפי החברה ובמטה הנהלת החברה.

משנת 1992 ועד היום ברציפות מצדיקה חברת מלאון 92 את החזקתה בתו התקן ISO 9001.

על מנת לקיים רמת איכות גבוהה, בהתאם לדרישות תו תקן 9001 ISO, הוכן קובץ נוהלי האיכות של חברת מלאון 92, שתפקידו למסד את מערך ניהול האיכות בחברה.